• БОЭТөвийн Удирдах зөвлөлийн гишүүд, клиник албадын дарга нар, сувилахуйн арга зүйч нарт "Албан хэрэг хөтлөлт, Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт" сэдвээр аймгийн Архивын тасгийн дарга н.Нэргүй сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд нийт 45 эмч, мэргэжилтнүүд хамрагдлаа.