Олон улсын эмч нарын эрхийг хамгаалах өдрийг угтаж 2018 оны 03-р сарын 16-ны өдөр БОЭТөвийн нийт эмч нарын дунд эмнэл зүйн тохиолдлоор ажил мэргэжлийн уралдаан,  “Эмч мэргэжилтний эрхийг хамгаалахад тулгамдаж буй  асуудал” сэдвээр санал дэвшүүлсэн  багийн илтгэл хэлэлцүүлж,  шилдэг багуудыг шалгарууллаа. Үүнд:

I  байранд  Т.Батсайхан ахлагчтай  “Эрдэм” баг

II байранд С.Энхбаяр ахлагчтай  “Энхийн түүчээ” баг

III байранд Б.Хоролсүрэн ахлагчтай “Амжилтын өөд” багууд эхний 3 байранд шалгарав.