Хүнд болон хүндэвтэр хэвтэн эмчлүүлэгчдийн  асаргаа сувилгааг  сайжруулах зорилгоор 2018 оны 1 сарын 2ноос эхлэн туслах сувилагчийн орон тоог гарган ажиллаж байна

  • Сул ор засах
  • Эмчлүүлэгчийн байрлалыг солих
  • Хэвтрийн өвчтний ор цэвэрлэх, байрлал солих , цагаан хэрэглэл солих , амны хөндий угаах, толгой угаах, нүд угаах, чих цэвэрлэх,
  • Үйлчлүүлэгчийг хажуу талаар болон дээш харуулж, хагас суугаа байрлалд Өвчтөнд хөтөвч тавих
  • Толгой угаах , амны хөндий угаах, үс самнах
  • Бүтэн биеийн болон хэсэгчилсэн угаалга хийх
  • Өвчтөнг зөөвөрлөх , хэвтүүлэх

Нийт 4671 удаагийн асаргаа сувилгааг үзүүлсэн байна.

Үйлчлүүлэгч нарт  хүрч асаргаа сувилгаа хийгдснээр,хэвтрийн өвчтөнгүүдэд  нэмэлт зовиур үүсгэхгүйгээр  мэргэжлийн өндөр түвшинд, хөнгөн шуурхай үзүүлж байгаа нь  үйлчлүүлэгчид хүргэх тусламж үйлчилгээний  чанар  сайжирч байна.