• Байгууллагын нэр, хаяг

  Ажлын байрны нэр

  Ажлын байранд тавигдах шаардлага

  Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

  1

  Өвөрхангай аймаг дахь Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв

   

  Туслах сувилагч

  - Сувилахуйн чиглэлээр дипломын болон бакалаврын боловсрол эзэмшсэн байх
  - Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээтэй байх
  - Ёс зүй, харилцааны ур чадвартай, зөв боловсон харьцаатай
  - Багаар ажиллах чадвартай
  - Ачаалал даах чадвартай


   

  - Төрийн албан хаагчийн маягт, зурагтай;

  - Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн хуулбар

  - Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;

  - Ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт
  - Туслах сувилагчийн дипломтой байх 

  - Хувь хүний өргөдөл

  -Ажлаас чөлөөлөгдсөн тушаал, шийдвэр

   

  Материал хүлээн авч эхлэх, дуусах хугацаа:

  2018 оны 12 дугаар  сарын  21ы өдрөөс   2018 оны  12 дугаар  сарын  27ы өдөр хүртэл

  Материал хүлээн авах газар:

  Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум XIII баг Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв

  Материал хүлээн авах газар:

  БОЭТөвийн бичиг хэрэг хүлээн авна.

  БОЭТөвийн хүний нөөцийн алба 

  Холбоо барих  утас: 99024461, 88054282


   

  Байгууллагын нэр, хаяг

  Ажлын байрны нэр

  Ажлын байранд тавигдах шаардлага

  Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

  1

  Өвөрхангай аймаг дахь Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв

   

  Үйлчлэгч

   

  - Ёс зүй, харилцааны ур чадвартай, зөв боловсон харьцаатай

  - Багаар ажиллах чадвартай

  - Ачаалал даах чадвартай

   

  - Төрийн албан хаагчийн маягт, зурагтай;

  - Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн хуулбар

  - Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;

  - Ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт

  - Хувь хүний өргөдөл

  -Ажлаас чөлөөлөгдсөн тушаал, шийдвэр

   

  Материал хүлээн авч эхлэх, дуусах хугацаа:

  2018 оны 12 дугаар  сарын  18ы өдрөөс   2018 оны  12 дугаар  сарын  25ы өдөр хүртэл

  Материал хүлээн авах газар:

  Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум XIII баг Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв

  Материал хүлээн авах газар:

  БОЭТөвийн бичиг хэрэг хүлээн авна.

  БОЭТөвийн хүний нөөцийн алба

  Холбоо барих утас:89280088 

  Холбоо барих  утас: 80118908, 88054282

   

  Байгууллагын нэр, хаяг

  Ажлын байрны нэр

  Ажлын байранд тавигдах шаардлага

  Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

  1

  Өвөрхангай аймаг дахь Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв

   

  Үйлчлэгч

   

  - Ёс зүй, харилцааны ур чадвартай, зөв боловсон харьцаатай

  - Багаар ажиллах чадвартай

  - Ачаалал даах чадвартай

   

  - Төрийн албан хаагчийн маягт, зурагтай;

  - Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн хуулбар

  - Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;

  - Ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт

  - Хувь хүний өргөдөл

  -Ажлаас чөлөөлөгдсөн тушаал, шийдвэр

   

  Материал хүлээн авч эхлэх, дуусах хугацаа:

  2018 оны 12 дугаар  сарын  18ы өдрөөс   2018 оны  12 дугаар  сарын  25ы өдөр хүртэл

  Материал хүлээн авах газар:

  Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум XIII баг Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв

  Материал хүлээн авах газар:

  БОЭТөвийн бичиг хэрэг хүлээн авна.

  БОЭТөвийн хүний нөөцийн алба

  Холбоо барих утас:89280088 

  Холбоо барих  утас: 80118908, 88054282