Олон улсын Эх баригч,Сувилагч нарын эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан Инээмсэглэл эерэг хандлагаар Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хөгжүүлье уриан дор зохион байгуулагдаж байгаа сайн үйлсийн аянд ӨВ.БОЭТөвийн ЭБЭК-ийн эх баригч,сувилагч, үйлчлэгч нар Хоёрдогч түүхий эд цуглуулан байгаль орчноо цэвэрлэж, дахин боловсруулалтанд тушааж олсон орлогоо сайн үйлсийн аянд хандивын сан бүрдүүлэн ажиллаж байна.