ӨВ аймгийн БОЭТөвийн сувилахуйн алба нь “Инээмсэглэл эерэг хандлагаар нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хөгжүүлье” уриан дор “Сувилагчийн нэг өдөр” аяны нээлтийн үйл ажиллагааг 2019 оны 04-р сарын 1-ны өдөр хийлээ. Энэхүү үйл ажиллагааны хүрээнд ард иргэдийн эрэлт хэрэгцээнд суурилсан тусламжийг үзүүлэх, гэрийн эргэлтээр эрүүл аж төрөх хэв маягыг дэмжих, амьдралын чанарыг сайжруулах гэх мэт үе шаттай тусламжийг үзүүлэн ажиллах
2. Тулгамдаж буй асуудлуудаа шийдвэрлүүлэхийн тулд судалгааны ажил хийж эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулах
3. сувилагч нарынхаа ажлын байрны стрессийг тайлсан, хамтын үйл ажиллагааг бэхжүүлсэн олон талт үйл ажиллагааг зохион байгуулахаар ажиллаж байна.