​БОЭТөвийн Мэс засал, Гэмтлийн тасгийн эмч, мэргэжилтнүүд иргэд, үйлчлүүлэгчдэд ахуйн осол гэмтэл, хавдар өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх болон эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн талаар мэдээлэл, сургалт сурталчилгаа хийж, өдөрлөг зохион байгууллаа.