Олон улсын  гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан  БОЭТөвийн эмч, ажиллагсдын ар гэрийнхэнд зориулсан  Аз жаргалтай гэр бүлаяны хүрээнд  Гэр бүл хүүхэд хөгжлийн төвтэй хамтран Гэр бүлийн үнэ цэнэ сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд эмч, ажиллагсад, гэр бүлийн гишүүд  90  хүн оролцлоо.  Мэдээлэл төлөвлөлт санхүүгийн алба, Мэс заслын клиник, Эх барих эмэгтэйчүүдийн клиник, Мэдрэл уламжлалт эмчилгээний тасаг, Сүрьеэгийн тасаг,  Сэтгэц наркологийн тасаг, Эм зүй хоол эмчилгээний алба, Нэгдсэн лабораторийн тасаг,  Халдвартын тасаг,  Гэмтлийн тасаг, Поликлиник  сургалтанд идэвхтэй хамрагдлаа. Тус сургалтын үеэр гэр бүлийн гишүүдэд БОЭТөвийн үйл ажиллагааг танилцуулав.