• Олон улсын сувилагч нарын баярыг угтаж  БОЭТөвийн сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүд дунд 2017 оны  05-р сарын 11-ны өдөр “Сувилгааны  түүх бичилт” сэдвээр  ажил мэргэжлийн уралдааныг  эмнэл зүйн тохиолдлуудыг  сувилгааны 5 шатлалаар дүгнэх хэлбэрээр зохион байгууллаа.  
    Энэхүү уралдаанд 10 багийн 130 гаруй сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүд өөрсдийн мэдлэг, ур чадвараар   өрсөлдөн, эхний 3 байрыг шалгаруулан  шагнаж, урамшууллаа.