• Олон улсын сувилагч, эх баригчдын эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулж буй үйл ажиллагааны  хүрээнд 2017.04.28-ний өдөр Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвийн Иргэний танхимд “Хөдөлмөрийн тухай хууль”-иар хэлэлцүүлгийг  илтгэл, асуулт хариулт  хэлбэрээр  зохион байгуулж, дараах багууд шалгарлаа:
    1-р байранд О.Хашчулуун  ахлагчтай 6-р багийн хамт олон
    2-р байранд Ц.Эрдэнэчимэг ахлагчтай 9-р багийн хамт олон
    3-р байранд Н.Нинжбат  ахлагчтай 4-р багийн хамт олон
    Хэлэлцүүлэгт  нийт 125 сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд хамрагдсан.  
    БОЭТөвийн  Хүний нөөцийн алба