“Архидалтгүй, нийгмийн хариуцлагатай аж ахуйн нэгж байгууллага” аяны хүрээнд авто машин жолоодох эрх бүхий эмч, ажиллагсдад  Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, шинэчлэгдсэн дүрэм, замтээврийн осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, архидан согтуурах тухай, зөрчлийн тухай хуулиар аймгийн Замын цагдаагийн газартай хамтран  2019-04-03-ны өдөр сургалт зохион байгуулав. Тус арга хэмжээнд 74 эмч, мэргэжилтэн хамрагдав. Мөн энэ үеэр улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй "1 ХОРОМ ХҮЛЭЭ" аянд  нэгдсэн юм.

Аюулгүй иргэн-Амар тайван Өвөрхангайн төлөө хамтдаа