Дэлхийн Хепатитийн өдрийг “Хепатитийг устгах ажилд хувь нэмэр оруулъя” уриан дор нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулан, иргэдийг B, C вирусийн шинжилгээнд хамруулан, халдвараас урьдчилан сэргийлэх талаар мэдээлэл сурталчилгаа хийж, гарын авлага тараан тэмдэглэн өнгөрүүлэв.