Өвөрхангай аймаг дахь БОЭТ-д 2017 онд хэрэглэгдэх эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тендер шалгаруулалт

Өвөрхангай аймаг дахь БОЭТ-д 2017 онд хэрэглэгдэх эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тендер шалгаруулалт

2017.06.20Дэлгэрэнгүй