• БОЭТөвийн Ёс зүйн салбар хорооноос зохион байгуулсан "Эмнэлгийн мэргэжилтнийбаримтлах ёс зүйн хэм хэмжээ ,хоорондын харилцааны горим ба өнөөгийн байдал" сэдэвт Хэлэлцүүлэгт оролцсон та бүхэнд цаашдын ажил хөдөлмөрт нь өндөр амжилт хүсье.