• Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын даргын 2018 оны 72 дугаар захирамжаар батлагдсан "Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит шагнал огох журам"-ыг энд дарж татаж авна уу.