БОЭТөвд "Эмэнд тэсвэртэй сүрьеэгийн сургалтын гарын авлага танилцуулах, сургагч багш бэлтгэх" сэдвээр Өвөрхангай, Архангай, Өмнөговь, Говь-алтай зэрэг аймгуудын 22 эмч мэргэжилтнүүдэд 2 өдрийн сургалтыг 2019 оны 10-р сарын 09, 10-ны өдрүүдэд ХӨСҮТөвийн СТСАлбаны эмч Янжиндулам, Отгонцэцэг нар зохион байгуулж эмэнд тэсвэртэй сүрьеэгийн сүүлийн үеийн оношилгоо, эмчилгээний шинэ аргуудын талаар танилцууллаа.