БОЭТөвийн клиник албадын чанарын багийн гишүүд, хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын 60 гаруй эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд Монголын Чанарын Менежеруудийн холбооноос 2018 оны 02-р сарын 02-03-ны өдрүүдэд  сургалт зохион байгуулж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөв.   
ГАДААД ХАРИЛЦАА СУРГАЛТ СУДАЛГААНЫ АЛБА