• Өвөрхангай аймгийн эрүүл мэндийн газар, БОЭТөвийн Чанарын алба, Өрхийн эмнэлэг, Яаралтай тусламжийн тасаг хамтран уулзалт зохион байгууллаа.