ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН АЖИЛТАНУУДЫН ХҮҮХДҮҮДИЙГ НАРИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЭМЧ НАРЫН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГТ ХАМРУУЛАВ.

БОЭТөвийн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, ажилтануудын 0-5 насны хүүхдүүдийн судалгааг гаргаж, 2018 оны 04-р сарын 14-ний өдөр эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамруулж, витаминжуулах өдөрлөг зохион байгууллаа. Өдөрлөгийн үеэр:

2018.04.19Дэлгэрэнгүй