БОЭТөвийн сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд Коронавирус (COVID-19) халдварын өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үеийн “Халдварын үеийн сэтгэл зүй, халдваргүйтгэл” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.