ЭХЭМҮТөв болон БНЯпон улсын зүрх судасны нарийн мэргэжлийн эмч, мэргэжилтнүүд БОЭТөвд “Хүүхдийн зүрхний эмгэгийн үзлэг, оношилгоо” хийж байна. Үзлэг БОЭТөвд 2019 оны 08 дугаар сарын 09-10 өдрүүдэд зохион байгуулагдана.