• ЭМЯ-ны дэргэдэх Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хяналтын хорооноос Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ” сургалт 2019 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр зохион байгууллаа. Сургалтанд БОЭТөвөөс 70 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн хамрагдаж, 2 кредит олголлоо. “Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм ” шинэчлэгдэн батлагдсан талаар эмч, мэргэжилтнүүдэд дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн үр дүнтэй сургалт болж өндөрлөлөө.