Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн Сургалтын алба, Гэмтлийн тасаг хамтран 2019 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдөр эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын хурлаар орж буй иргэдэд осол гэмтлээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар мэдээлэл сургалт сурталчилгаа зохион байгуулав.