ЭМЯамнаас 2019 оныг “ИНЭЭМСЭГЛЭЛ -ЭЕРЭГ ХАНДЛАГА” жил болгож мөн Олон улсын эмч нарын эрхийг хамгаалах өдрийг угтаж БОЭТөвийн эмч мэргэжилтнүүдийн дунд  зохион байгуулагдах сарын аяны үйл ажиллагааны нээлтийн арга  хэмжээг 2019 оны 03-р сарын 12-ны өдөр болов.  Энэхүү сарын аяны хүрээнд:

  1. Орон нутгийн ТВ-ээр “Эмчийн зөвлөгөө” нэвтрүүлэг хийх
  2. Цахим хуудсаар эмчийн зөвлөгөө өгөх
  3. Ёс зүйн сургалт зохион байгуулах
  4. Гар бөмбөгийн тэмцээн зэргийг зохион байгуулж тэргүүлсэн багуудыг шалгаруулж урамшуулна.