Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 472 тоот удирдамж , 2017 оны А/41 тоот  журмын дагуу Өвөрхангай аймгийн Бүсийн Оношилгоо Эмчилгээний Төвийн гэрийн сувилахуйн нарийн мэргэжлийн баг 2015 оноос байгуулагдан сувилахуйн тусламж үйлчилгээг хүн амд ойртуулах, архаг хүнд, хэвтрийн өвчтэй, урт хугацаанд асаргаа сувилгаа шаардлагатай иргэдэд гэрээр сувилахуйн тусламжийг  үзүүлж байна.

 2019 оны эхний 10 сарйн байдлаар  Арвайхээр сумын 11 багийн  274 хүнд гэрээр асаргаа сувилгааг хийн, ар гэрийнхэнд өдөр тутмын асаргаа сувилгаа хийх, эрүүл мэндээ хамгаалах, зөв хоололтын талаар сургалт хийгдэж байна.

Цаашид төрийн болон төрийн бус байгуулагуудтай хамтран ажиллах зорилго тавин ажиллаж байна.