12 дугаар сарын 01 дэлхий нийтээрээ ХДХВ, ДОХ-н асуудалд анхаарал хандуулах өдөр энэ өдрийн хүрээнд Өөрчлөлтийг та бид хийнэуриан дор БОЭТөвийн хамт олон улаан тууз зүүн иргэдэд эмчилгээ, үйлчилгээгээ үзүүлж, ХДХВ/ДОХ/БЗДХ-ын өнөөгийн байдал, түүнээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар мэдээ, мэдээллийг нийт 130 гаруй иргэд хүргэн, 48 иргэдийг сайн дурын зөвлөгөө шинжилгээнд хамруулж ажиллалаа.