Тасаг албадын сувилахуйн арга зүйч нар сувилахуйн албатай хамтран сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнүүдэд түгээмэл хэрэглэгддэг үйлдийн арга техникийг стандартын дагуу эзэмшүүлэн дадлагажуулж, бэлэн байдлыг хангуулан, зөв дадлыг бий болгосноор үйлчлүүлэгчдэд үзүүлэх тусламж үйлчилгээг аюулгүй, мэргэжлийн өндөр түвшинд хүргэхэд оршино.
Зорилт:
  • Түгээмэл үйлдлийн стандартыг зааж сургах, дадлага хийлгэх
  • Шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэлийг бэлэн байлгах
  • Сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнүүдээс ажлын байран дээр гардан үйлдлийн стандартыг үнэлэхэд оршино