Нийгмийн эрүүл мэнд хүний хөгжлийн институт ТББ санаачлан, БОЭТөвийн захиргаа, хүний нөөц хөгжлийн алба, Ёс зүйн салбар хороо хамтран “Хувь хүний хөгжил эерэг хандлага”  сургалт  зохион байгууллаа. Тус сургалтаар баг хамт олонд эрүүл эерэг харилцаа, хувь хүний хөгжил стресс, депрэсс үүсэх шалтгаан,  түүнээс өөрийгөө болон  гэр бүлээ хамгаалж үлдэх, эрүүл биеэр саруулаар сэтгэх арга барилын талаар сургалт зохион байгуулагдаж, 96 эмч, мэргэжилтэн хамрагдлаа.